Få tilgang

Her kan du velge om du ønsker å kjøpe kompendium, kompendium og mulighet til å ta eksamen som privatist eller vårt to-dagers båtførerkurs med avsluttende eksamen og kompendium.

Du får tilgang til kompendium når du registrer deg på denne siden.

Eksamen som privatist avholdes på vårt testsenter på His i Arendal hverdager mellom 8.00-16.00.

Båtførerkurs gjennomføres på oppsatte dager, etter du har registrert deg her tar du kontakt med oss for å melde deg på kurset.

Eksamensavgift til norsk test kommer i tillegg til disse prisene. Du må selv registrere deg til eksamen båtførerregisteret.no. Eksamensavgiften betales når du registrerer deg på siden deres.

Registrer ny konto

Choose your membership level